Έκδοση
4.0-531
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 9 χρόνια, 11 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
d43d828801fad718e83f33d5184a84c7a17a732d
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Remove superfluous registerstate stuff. Also, made alphabump an integer. Things are working again!