Έκδοση
4.0-549
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
cf9d812233f2ac0789fa1ba139389b426613e793
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
VertexShaderGen: Remove Sonic Unleashed hack. Doesn't seem to be required anymore.

Either way, even if it's still needed for anything, this is not the correct way to fix the issue.