Έκδοση
4.0-211
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας
Windows x64 Windows x86
Commit
cf6afcc05dd355eb80a8978448dba06912ff6edf
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Process fog calculations with integer math.