Έκδοση
4.0-540
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
ce5e0f304fcdf85e0d6ee42a03b1270379b7bcc9
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShader: Store fog color as an integer.