Έκδοση
3.5-2428
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
cdea57316e7a57091e1003d18c24f6d5fb2b5ea4
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Add SyncGPUIfIdleOnly to EFB access and perf queries.