Έκδοση
3.5-2307
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
cc78ef952241620744dc2a7af91546ad09edd20e
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
ProcessFifoEvents shouldn't read interrupt*Waiting in bSyncGPUAtIdleOnly mode.

Those don't correspond to CoreTiming events in that mode anwyay.