Έκδοση
4.0-541
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
c8fa4229b2fc4bafa048f88fcb5f23421edba505
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store light color uniforms as integers.