Έκδοση
5.0-12251
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα
Windows x64 macOS Android
Commit
c5a38826172d3d37a29f7a275c0007400c2fde07
Αλλαγή συγγραφέα
Tilka
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #8929 from JosJuice/datel-covers

DiscIO: Fix downloading covers for non-GNHE5d Datel discs