Έκδοση
4.0-371
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
c0b9160045888070be57ef3cfb7afd7e63ffef23
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Remove remaining floating point bits for texture color.