Έκδοση
4.0-613
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 9 χρόνια, 10 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
bc24b33c48aadb8dd834269fca849205414dcfc4
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Change indirect texture matrix uniforms to use integers.