Έκδοση
4.0-9308
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια
Windows x64 Mac OS X Android Ubuntu 15.04
Commit
bb6a04dc8ee7454d3f85b53f009cb9d9afa6ccda
Αλλαγή συγγραφέα
Matthew Parlane
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #3713 from stenzek/d3d12-more-fixes

D3D12: Bug fixes, implement bbox, realxfb, perfquery