Έκδοση
4.0-170
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
ba1b41d6b254d89167bbb4f54695660e54f6f150
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for indirect tev stage texcoord calculation.