Έκδοση
3.5-2310
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
b8e75d38295cb1f56f1419401005451e7b5696db
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Add SyncGPUIfIdleOnly to EFB access and perf queries.