Έκδοση
3.5-1161
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
b5676fe82b35febb1a95b12344deb7430fd0b8cd
Αλλαγή συγγραφέα
Ryan Houdek
Αλλαγή περιγραφής
Fix GCC 4.8 compiling. GCC 4.8 now defines _rotl/_rotr/_lrotl/_lrotr.