Έκδοση
4.0-6921
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 5 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Android Ubuntu 15.04 Mac OS X
Commit
b174f99b171a36753b0f3c6f02fe21ab403608f2
Αλλαγή συγγραφέα
Ryan Houdek
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #2662 from Tilka/interpreter

Interpreter: turn SNaNs into QNaNs