Έκδοση
4.0-368
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
aea123adf70f9da85d66447c1ce22e5bf84bdbda
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.