Έκδοση
3.5-1071
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες
Mac OS X
Commit
ae146e8bc7b48c0c3e8232736530ad09fc130016
Αλλαγή συγγραφέα
NeoBrainX
Αλλαγή περιγραφής
VideoSoftware: Implement fog range adjustment, fixing issue 6147.