Έκδοση
4.0-305
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
adf1e1ee7a828a6f9c5a5588d03a4411ca57b0a3
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Remove remaining floating point bits for texture color.