Έκδοση
4.0-4587
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 9 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Mac OS X Android Ubuntu 13.04
Commit
aaa2dca554566a627643a4620d874e945fe68946
Αλλαγή συγγραφέα
skidau
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #1684 from skidau/mmu-blocklink

Enable block-linking with MMU