Έκδοση
4.0-74
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Ubuntu 13.04 Mac OS X
Commit
a38821fc389ea418415ccf107aa74a33d11999e8
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Comment out wx change to set WS_POPUP.

Fixes issue 6651, apparently.  We don't use wxGLCanvas, so the line
isn't necessary in the first place.