Έκδοση
3.5-2425
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
9f96ad8eb426f3d16ac26992228e6c621d75bd5a
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
ProcessFifoEvents shouldn't read interrupt*Waiting in bSyncGPUAtIdleOnly mode.

Those don't correspond to CoreTiming events in that mode anwyay.