Έκδοση
3.5-1092
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες
Mac OS X
Commit
9b7db5954f1a586373f726dc96ecebfd24b395f2
Αλλαγή συγγραφέα
skidau
Αλλαγή περιγραφής
Rounded the loop addresses to the nearest 16bit value in the loop comparison.

Fixes issue 6160.