Έκδοση
5.0-20126
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες
Windows x64 Windows ARM64 macOS (ARM/Intel Universal) Android
Commit
9862ba4548f6dd03a83d7e919ffa2ae4124d190f
Αλλαγή συγγραφέα
JosJuice
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #12155 from krnlyng/jit_block_map_msr_fast

JitArm64/Jit64: Extend the fast lookup mmap-ed segment further to avoid needing to check the msr bits.