Έκδοση
4.0-409
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
97f51e323a14b8beed6e2bb3b207c17db54f3aab
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
ProcessFifoEvents shouldn't read interrupt*Waiting in bSyncGPUAtIdleOnly mode.

Those don't correspond to CoreTiming events in that mode anwyay.