Έκδοση
4.0-177
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
9625418df027021f4bef016c601701b052dbc028
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for indirect tev stage texcoord calculation.