Έκδοση
3.5-1780
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
92f8d795749e4284de2ce4219e5f6a729a12bdfa
Αλλαγή συγγραφέα
Jasper St. Pierre
Αλλαγή περιγραφής
NetPlay: Set the pad buffer size on server creation

If we don't do this, then when the game starts we'll send out the
buffer size to clients being a super large value of junk, and they'll
hang forever trying to accumulate an input buffer a size that they'll
never ever reach in a million years.

This never manifested in release builds for some reason.