Έκδοση
4.0-508
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
929e1f5c89c111453fdc7fc31057158901bb0a57
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store light color uniforms as integers.