Έκδοση
4.0-508
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
929e1f5c89c111453fdc7fc31057158901bb0a57
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store light color uniforms as integers.