Έκδοση
4.0-216
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86
Commit
91f0600f7c1e6798b5d986917922778f6aa6e971
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store light color uniforms as integers.