Έκδοση
3.5-1808
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες
Mac OS X
Commit
9149b302377f77d282cebdd8a5546472b3e3c584
Αλλαγή συγγραφέα
Lioncash
Αλλαγή περιγραφής
[Android] Shorten FolderBrowserItem's method 'isValidItem()' into 'isValid()' makes more sense and less redundancy in terms of 'item.isValidItem()' -> 'item.isValid()'