Έκδοση
4.0-616
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
8dfcfad8208cf3778d3de48f9b69c9790430a7fe
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store material uniforms as integers.