Έκδοση
4.0-318
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
8d7e3bf1da7b6efccd7ed2cbfd7436259d401bda
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShader: Store fog color as an integer.