Έκδοση
4.0-542
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
8d532ddbdca0ce0dbe0e3ac6dfbe07a2380d7b63
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store material uniforms as integers.