Έκδοση
3.5-1317
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
8bcd9a74c8f1c844dadd5b11f22dfaa659848f71
Αλλαγή συγγραφέα
skidau
Αλλαγή περιγραφής
Clear the texture cache when a new dol is loaded via ES_LAUNCH.  Fixes the black screen in The House of the Dead 2. Abbreviated some of the information in the window titlebar.