Έκδοση
4.0-507
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
883152efcb89f7dbc1c6348aa91007a2387123c6
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShader: Store fog color as an integer.