Έκδοση
4.0-507
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 4 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
883152efcb89f7dbc1c6348aa91007a2387123c6
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShader: Store fog color as an integer.