Έκδοση
4.0-319
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
81362d48c65372b56f00c9c65568a8f9d8cc874c
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store light color uniforms as integers.