Έκδοση
4.0-516
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 9 χρόνια, 9 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
7aa35931334c4a1a87e05e6725aaf1242dab3d79
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
VertexShaderGen: Remove Sonic Unleashed hack. Doesn't seem to be required anymore.

Either way, even if it's still needed for anything, this is not the correct way to fix the issue.