Έκδοση
4.0-503
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
7a71fd49d880ebcce25ee9a5180e36670de3e53f
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Process fog calculations with integer math.