Έκδοση
4.0-316
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
7737a87f45f536059a9205e56eeb7245cce29f6d
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Change the "alpha" uniform to use integers.