Έκδοση
3.5-1056
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 11 χρόνια, 2 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
7514b41966145af3c628af3d6b6d40fc9a57fefc
Αλλαγή συγγραφέα
degasus
Αλλαγή περιγραφής
GLSL: fix msaa egdes

MSAA is a optimiztion to execute the fragment shader just once per pixel instead per sample.
It sounds great, but has a big issue: At edges where the center isn't in the polygon, the
fragment would still be executed, but still with the center of the pixel as position.
So if some calculations aren't allowed outside the polygon, the result would be invalid.

But the nice one: we can give a hint to each input to be choosen from a valid pixel,
so now every pixel will be calculated with valid source.