Έκδοση
4.0-213
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86
Commit
7485f05d9d74f353929ec3a4e35b730da06c7bf3
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Change the "alpha" uniform to use integers.