Έκδοση
4.0-599
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 1 μήνας
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
73f3289c2d7cbdf5720746d04b163ceed20be5df
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for indirect texture coords.