Έκδοση
4.0-487
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
7141a63308ece28b88156ab8b15b00283977837b
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
OGL: Force highp for integers.