Έκδοση
3.5-400
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 11 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
6fd96a162f7369f5ceb6c722c33f120877a21354
Αλλαγή συγγραφέα
NeoBrainX
Αλλαγή περιγραφής
Video_Software: Fix ZComploc option breaking stuff.