Έκδοση
3.5-1651
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
6d463d1b6702aad5a5504934cab25a0f88be01c8
Αλλαγή συγγραφέα
Jasper St. Pierre
Αλλαγή περιγραφής
NetPlay: Allow building a server without a game

This isn't hooked up in the UI yet, but it will allow us to
basically start the server and chat system without choosing
a game.