Έκδοση
4.0-217
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86
Commit
6d2d18adbb6d604bee90a281f9b5fcf8de82e502
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store material uniforms as integers.