Έκδοση
4.0-622
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
6bcf8ca6aab0bfe2fcbe357b068ef27a87eaacb8
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for z textures.