Έκδοση
3.5-1122
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας
Mac OS X
Commit
69779a43214289b8a022b27f2444d8a44b897984
Αλλαγή συγγραφέα
Jordan Woyak
Αλλαγή περιγραφής
Fix loading of "themes" with non-ascii character names. Fixed issue 6189. Why did GetUserPath return a non-const ref to string..?