Έκδοση
3.5-1663
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
672871b3be4ff59b3d7420098ee0abc3e43481b8
Αλλαγή συγγραφέα
Ryan Houdek
Αλλαγή περιγραφής
Add in the Mali driver bug so we can call glFlush every flush. It seemingly is quicker calling flush every time instead of every n times.