Έκδοση
4.0-198
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86
Commit
6359edc34eaaa86eae7da0c0f085b27c4e6b07eb
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing.