Έκδοση
3.5-1481
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
6143594db6ed7ff803f4305e5ca39b8c5f1c2f34
Αλλαγή συγγραφέα
Ryan Houdek
Αλλαγή περιγραφής
[Android] Qualcomm glGetShaderInfoLog returns a max of 1024 bytes(tested) for the log, and glGetShaderiv with GL_INFO_LOG_LENGTH /always/ returns 0 on compile failure.